Københavns Kommunes logo

Brugerbestyrelse

I Københavns Kommune er der lokale brugerbestyrelser på alle idrætsanlæg.

Brugerbestyrelsen giver brugerne indflydelse i blandt andet fordeling af tider efter gældende regler. Brugerbestyrelsen orienteres om økonomien og driften af anlægget, samt kommer med idéer til udvikling, nyanskaffelser og forbedringer både indenfor og udenfor på anlægget.

Hvert år tildeles brugerbestyrelsen nogle midler, som de selv beslutter, hvad de vil bruge til, efter gældende regler.

I brugerbestyrelsen sidder personer fra Københavns Kommune, som agerer sekretær og referent ved møderne, sammen med en repræsentant fra de foreninger, som har tilhørsforhold til anlægget.

Brugerbestyrelsen mødes 3 til 4 gange årligt.