Anlægsperioden for nyt gulv i Valby Hallen forlænges

Valby Hallens undergulv er ramt af indtrængende fugt, og det medfører desværre en forlængelse af anlægsperioden for det nye gulv.

Ved fjernelsen af det eksisterende trægulv i hal 1, 2 og 3 i Valby Hallen er det blevet konstateret, at det eksisterende undergulv af beton flere steder er vådt på grund af indtrængende fugt fra jorden under gulvet. Hvis denne fugt uhindret får mulighed for at trænge op til trægulv og vægge, er kimen lagt til udvikling af skimmelsvamp. Derfor skal der lægges en særlig fugtspærrende membran mellem undergulvet af beton og det nye trægulv. Dette medfører desværre en forlængelse af anlægsperioden til udgangen af oktober 2021.

Anlæggelsen af en fugtspærrende membran er en overfladeplombering, der forhindrer eventuel fugt i at trænge op i det nye gulv. Membranen er med andre ord en afgørende forudsætning for, at det nye trægulv kan holdes tørt - og at man derved undgår udvikling af skimmelsvamp. Det er afgørende, fordi udvikling af skimmelsvamp både medfører en betydelig sundhedsrisiko for brugere og medarbejdere i Valby Hallen, og fordi skimmelsvamp i væsentligt omfang vil reducere både gulvets og Valby Hallens levetid.

Membranen udføres ved omhyggelig påsmøring i flere omgange, hvor der mellem hver påsmøring er behov for ekstra tørretid. Dette medfører en forsinkelse på knap tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan.

Dermed forventes Valby Hallen først at genåbne den 1. november 2021.