Cafédriften af Bavnehøj Idrætsanlæg sendt i udbud!

Til februar 2023 udløber aftalen med den nuværende caféforpagter på Bavnehøj Idrætsanlæg, og derfor skal der nu findes en ny.

Efter måneders forberedelse er driften af forpagtningen således sendt i udbud og en ny aftale forventes forhandlet på plads i starten af det nye år.

På Bavnehøj Idrætsanlæg kan der dyrkes fodbold, badminton, volleyball, håndbold, E-sport, kamptræning mv. Udover de indendørs faciliteter findes der to 11-mands fodboldbaner på kunstgræs. I tre måneder af sommeren er anlæggets friluftsbad ydermere åbent.

Bavnehøj Idrætsanlæg er placeret på Enghavevej 90 og har et gennemsnit på 150.000 besøgende årligt.

Forløbet med udbuddet bliver lidt anderledes end tidligere, da der denne gang er indlagt et dialogmøde om igangværende og kommende udbud med eventuelt interesserede bydere.

Derudover er formuleret et sæt pejlemærker der skal hjælpe os med at vurdere de forskellige forpagtningstilbud på andre parametre end de rent økonomiske. Pejlemærkerne er:

  • Sunde, bæredygtige og nærende måltider af høj kulinarisk kvalitet
  • Social ansvarlig drift og iværksætteri
  • Caféen som en del af kultur- og fritidsinstitutionen
  • Maden og måltidet som lokalt og socialt samlingspunkt

Caféen på Bavnehøj Idrætsanlæg fungerer som mødested for anlæggets mange brugere og der lægges vægt på, at en ny forpagter aktivt bidrager til at skabe en synergieffekt mellem café og brugere.

Caféen udbydes for en periode af 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Frist for afgivelse af tilbud er den 15. december kl. 12.

Se udbudsmaterialet her

Du kan læse udbudsmaterialet for caféen på Bavnehøj Idrætsanlæg her (https://permalink.mercell.com/188345159.aspx)