Cafédriften af Valby Hallen sendt i udbud

Når Valby Hallen efter sommerferien lukker dørene op til en ny sæson, kan brugerne se frem til en ny spiller på banen. Driften af caféforpagtningen nemlig sendt i udbud og en ny aftale forventes forhandlet på plads henover sommeren.

Valby Hallen er placeret i Valby Idrætspark, som er nordens største sammenhængende idrætsområde med 27 stk. 11 mands fodboldbaner, stadion, hockeybane, klubhuse, udetræningsanlæg og meget andet. I Valby Hallen, der består af tre sammenhængende 20x40 haller, kan der dyrkes badminton, volleyball, håndbold, futsal mm. Ca. 75 foreninger har hjemmebane eller fast tilknytning til Valby Idrætspark, herunder Valby Hallen.

Valby Hallen er placeret på Julius Andersens Vej 3 og har i gennemsnit ca. 400.000 besøgende årligt.

Valby Hallen har siden sin opførelse lagt rammer til et utal af arrangementer store som små, men er først og fremmest en idrætsfacilitet primært benyttet af foreninger til deres daglige træning og foreningsliv. Weekenderne er primært benyttet af forbund og unioner til stævner og turneringer. Dette være sig alt fra afvikling af kampe for Valby Hallens daglige brugere, til større stævner med en bydækkende regional-, national- eller international rækkevidde. 6-8 weekender i løbet at året, er Valby Hallen udlejet til kommercielt brug.

Forpagter forventes at være en professionel samarbejdspartner og kunne indgå som en aktiv medspiller i forbindelse med stævner, turneringer, messer og andre større arrangementer.

Udbudsforløb

Forløbet med udbuddet er lidt anderledes end tidligere, da der tidligere på året har været afholdt et dialogmøde om, på det tidspunkt, igangværende og kommende udbud med eventuelt interesserede bydere.

Derudover er der formuleret et sæt pejlemærker der skal hjælpe os med at vurdere de forskellige forpagtningstilbud på andre parametre end de rent økonomiske. Pejlemærkerne er:

Sunde, bæredygtige og nærende måltider af høj kulinarisk kvalitet

Social ansvarlig drift og iværksætteri

Caféen som en del af kultur- og fritidsinstitutionen

Maden og måltidet som lokalt og socialt samlingspunkt

Caféen i Valby Hallen fungerer som mødested for anlæggets mange brugere og der lægges vægt på, at en ny forpagter aktivt bidrager til at skabe en synergieffekt mellem café og brugere.

Caféen udbydes for en periode af 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Frist for afgivelse af tilbud er den 22.05.2023!

Se udbudsmaterialet her

Her finder du udbudsmaterialet for caféen i Valby Hallen, hvor du også kan læse mere om den generelle udbudsproces for caféforpagtninger i Københavns Kommune.

Kontaktperson

Mikkel Simonsen

Idrætskonsulent – Kultur og Fritid Valby

AL2G@kk.dk / 29433393