Dialogmøde om udvikling af Valby Idrætspark

Har du lyst til at bidrage til, hvordan Valby Idrætspark kan blive endnu bedre, så kom til dialogmøde den 7. marts i Hafnia-Hallen.

Kommer du tit i Valby Idrætspark, bor du tæt på eller er du nysgerrig efter at se, hvordan vi har arbejdet videre med input fra workshoppen i oktober? 

Politikerne i Københavns Kommune har besluttet at undersøge mulighederne for at udvikle Valby Idrætspark. Til den offentlige workshop den 6. oktober 2021 deltog ca. 35 personer og bidrog med ideer og lokale viden. Vi har nu samlet op på de mange input og opstillet tre udkast til scenarier for udviklingen af idrætsparken. Politikerne skal tage stilling til scenarierne til sommer.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen byder velkommen og sætter arrangementet i gang. Vi ser frem til at snakke med jer om de tre udkast og håber, at mange vil deltage igen. Vi byder på kaffe og kage.

Tidspunkt

Mandag d. 7. marts, kl. 18.30 –21.00

Sted

Valby Idrætspark, Hafnia-Hallen

Julius Andersens Vej 6

2450 København SV

Tilmelding

Send en mail til hc7d@kk.d senest den 2. marts