Nyt og større børnebibliotek på vej i Vanløse

I uge 21 begynder en udvidelse og nyindretning af børnebiblioteket i Kulturstationen Vanløse.

Ønsket med nyindretningen af børnebiblioteket i Vanløse er ikke kun at give de mindste flere kvadratmeter, men også at skabe et trygt mødested og et frirum med plads til både udstillinger, inspirerende aktiviteter og fordybelse.

Et levende bibliotek og kulturhus udvikler sig hele tiden, og ændret brug af biblioteksrummet stiller konstant nye krav til indretning og arrangementer. Derfor opgraderer Kultur V under Københavns Kommune nu børnebiblioteket i Kulturstationen Vanløse – og det sker med udgangspunkt i, at de fysiske rammer direkte påvirker læselysten, forklarer projektleder Marie Terndrup.

-  Vi har fokus på børnenes forskellige behov og udviklingstrin og indretter de enkelte zoner, så der både er plads til de helt små og til de størres leg og opdagelseslyst. Det handler primært om at skabe trygge rammer for læsning og sprogtilegnelse, så det bliver sjovt og inspirerende og på børnenes præmisser, siger Marie Terndrup.

En stor del af de nye zoner vil være rettet mod børnefamilier, og biblioteket skal ikke blot være et sted, man låner bøger, men netop indbyde til at blive hængende – for målet om at øge sprogforståelse og læselyst opnås kun, hvis hele oplevelsen omkring læsningen er hyggelig, fastslår Marie Terndrup.

- Bibliotekerne er jo brugernes, så de skal føle sig hjemme, og børnene skal se biblioteket som deres sted, hvor der er plads til dem både fysisk og i overført betydning. Vi laver en lyd-eng, hvor ord kombineres med motorik og sanser, en bogstavkilde, et ”op-ned-tårn” og en bog-borg, så ord, bogstaver og læsning bliver en del af legen og de fysiske omgivelser. På den måde er rummet for alle uanset sprog- og læseforudsætninger.

Marie Terndrup understreger, at børnebiblioteket fremadrettet også skal give brugerne lyst til og mulighed for selv at tage initiativ til aktiviteter de “nye” rum.

- Det skal føles tilgængeligt at bruge biblioteksrummet og nemt at samarbejde om aktiviteter med andre brugere, institutioner eller kulturhuset. For eksempel laver vi nogle specialdesignede fleksible “scenetrapper”, hvor man kan holde foredrag, booktalks, børneteater og så videre, slutter Marie Terndrup.

Arbejdet med nyindretningen betyder, at der vil rode en smule på biblioteket den kommende måneds tid frem til 2. juli, men der er åbent, og det er stadig muligt at låne, aflevere og afhente reserveringer. Der vil også være børnebøger sat frem i voksenafdelingen, så både børn og voksne kan komme forbi og se nysgerrigt på det nye og samtidig tage hjem med en bog under armen.

Der er følgende ændringer i biblioteket den kommende måned:

25. maj – 31. maj: Delvis lukning af børnebiblioteket. Dvs. det stadig er muligt, at låne direkte fra hylderne, men udbuddet vil være begrænset, da nedpakningen af samlingen finder sted i den periode.

25. maj – 2. juli: Voksen faglitteratur lukker (resten af voksenbiblioteket er åbent), men det erstadig muligt at låne, aflevere og afhente reserveringer - også faglitteratur.

31. maj – 2. juli: Børnebiblioteket lukker helt, men der vil være et udvalg af børnelitteratur i voksenafdelinge.