Valby Kulturhus’ klimaskærm skal istandsættes

Valby Kulturhus’ klimaskærm skal genoprettes. Det indebærer istandsættelse af tag, facade, vinduer og træterrasse.

Opdateret d. 9. januar 2023.

Istandsættelsen forventes afsluttet april 2023. Der kan opleves støjgener i forbindelse med byggearbejdet.

Al murerarbejde på teaterbygningen er færdiggjort og stilladset pilles ned snarest muligt. Tagvinduer på hovedbygningen forventes færdiggjort ultimo januar.

Renoveringen af taget på hovedbygningen forventes afsluttet medio marts. Renovering af terrasse påbegyndes, når stilladset er pillet ned, forventeligt primo april. 

Opdateret d. 1. december 2022.

Istandsættelsen af taget på hovedbygningen forventes afsluttet 1. marts 2023, og der er derfor risiko for visse støjgener i tidsrummet kl. 08.00-16.00 på hverdage på 5. og 4. sal i januar og februar. 

Opdateret d. 17. oktober 2022.

Valby Kulturhus’ tag, facade, vinduer og træterrasse skal istandsættes for at genoprette husets klimaskærm.

Byggearbejdet står på fra 10. oktober til og med d. 31. december 2022. Istandsættelsen tager først fat på hovedbygningen og dernæst teaterbygningen.

Forventede gener

I forbindelse med renovering af taget på hovedbygningen, hvor der skal bores i beton, forventes der markante støjgener i tidsrummet 08.00-16.00 på hverdage i perioden d. 10/10-2/12. 

Renovering af tag og udskiftning af loftsvinduer på 5. sal, betyder, at der lukkes for etagen i perioden d. 10/10-2/12.

Renovering af vinduer i hovedbygningen betyder, at der i korte perioder lukkes for lokaler på 1., 2., 3. og 4. sal.

Fra d. 2/12 – 31/12 skal tag og facade på teaterbygningen renoveres. I forbindelse med udfræsning af fuger forventes der støjgener i en kortere periode. 

Oversigt over byggearbejde

  • De byggearbejder der skal udføres, består af en tagrenovering og udskiftning af tagvinduer på hovedbygningen, hvilket kræver facadestillads under byggeperioden.
  • Der vil også forekomme mindre byggearbejder, hvor blandt andet skal alle vinduerne i hovedbygningen gennemgås og rettes til, og træterrassen skal gennemgås og istandsættes.
  • På teaterbygningen skal facaden omfuges og pudes op igen, pga. af skader i mørtelfugerne. Udvendige døre bliver udskiftet og alle jernvinduer afrenses og males op.  
  • Der vil også skulle udskiftes tagpap, hvilket også betyder at der under byggeperioden opsættes facadestillads.