Valby Kulturhus’ klimaskærm skal istandsættes

I efteråret 2022 skal Valby Kulturhus’ klimaskærm genoprettes. Det indebærer istandsættelse af tag, facade, vinduer og træterrasse.

Opdateret d. 17. oktober 2022.

Valby Kulturhus’ tag, facade, vinduer og træterrasse skal istandsættes for at genoprette husets klimaskærm.

Byggearbejdet står på fra 10. oktober til og med d. 31. december 2022. Istandsættelsen tager først fat på hovedbygningen og dernæst teaterbygningen.

Forventede gener

I forbindelse med renovering af taget på hovedbygningen, hvor der skal bores i beton, forventes der markante støjgener i tidsrummet 08.00-16.00 på hverdage i perioden d. 10/10-2/12. 

Renovering af tag og udskiftning af loftsvinduer på 5. sal, betyder, at der lukkes for etagen i perioden d. 10/10-2/12.

Renovering af vinduer i hovedbygningen betyder, at der i korte perioder lukkes for lokaler på 1., 2., 3. og 4. sal.

Fra d. 2/12 – 31/12 skal tag og facade på teaterbygningen renoveres. I forbindelse med udfræsning af fuger forventes der støjgener i en kortere periode. 

Oversigt over byggearbejde

  • De byggearbejder der skal udføres, består af en tagrenovering og udskiftning af tagvinduer på hovedbygningen, hvilket kræver facadestillads under byggeperioden.
  • Der vil også forekomme mindre byggearbejder, hvor blandt andet skal alle vinduerne i hovedbygningen gennemgås og rettes til, og træterrassen skal gennemgås og istandsættes.
  • På teaterbygningen skal facaden omfuges og pudes op igen, pga. af skader i mørtelfugerne. Udvendige døre bliver udskiftet og alle jernvinduer afrenses og males op.  
  • Der vil også skulle udskiftes tagpap, hvilket også betyder at der under byggeperioden opsættes facadestillads.