Ordensregler

I vores huse er der plads til alle. Derfor er det også vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden og følger ordensreglerne. Alle har ret til at gå herfra med en god oplevelse.

Ordensreglerne gælder for alle huse i Kultur V.

Ophold

Ophold er kun tilladt for personer, der er tilknyttet en aktivitet i huset.

Vis hensyn

Aktiviteter må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.

Ansvar

Ophold og brug af husets faciliteter sker på eget ansvar. Henstilling af personlige ejendele er også på eget ansvar.

Rygning

Alle huse er røgfrie.

Rusmidler

Det er ikke tilladt at være påvirket af eller indtage rusmidler.

Kæledyr

Kæledyr må ikke medbringes.

Hærværk og tyveri

Hærværk og tyveri meldes altid til politiet og medfører krav om erstatning.

Brud på ordensregler

Ved trusler, chikanerende eller voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes er Københavns Kommune bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne fra huset.

Sikkerhed

Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. 

Har du brug for hjælp?

Er din henvendelse servicerelateret, så ring til Servicevagten, tlf. 33 66 33 60 (kl. 15-24)

Kontakt Kultur V på kulturv@kff.kk.dk

Bliver ordensreglerne ikke overholdt? Politi, tlf. 114

Har du akut brug for hjælp? Alarmcentralen, tlf. 112