Københavns Kommunes logo

Biblioteksorientering (gratis)

Biblioteksorientering og læseinspiration for alle klassetrin

Vi inviterer klassen på besøg på det lokale bibliotek, så eleverne kan blive præsenteret for, hvordan de bruger biblioteket. Der vil samtidig være mulighed for, at eleverne kan blive meldt ind som låner (forudsat at de medbringer sygesikringsbevis). Biblioteksorienteringen vil desuden blive suppleret med inspiration til frilæsningen.

Der vil være forskel på, hvordan sådan et besøg forløber, alt efter hvilket bibliotek I besøger og hvilket klassetrin, der kommer på besøg. Det er muligt at komme til biblioteksorientering med alle klassetrin, vi tilpasser det den enkelte klasse.