Book talk (tilkøbes)

Præsentation af relevant litteratur og samtale om læsning

En book talk er en dialogbaseret præsentation af relevant og alderssvarende litteratur. En book talk kan tilpasses en klasse således, at forskellige genrer og sværhedsgrader er præsenteret. Den kan ligeledes skræddersyes til fx en specifik genre, et tema eller et forfatterskab. Det er den enkelte lærer og klasses behov og ønsker, der tilgodeses.

En book talk kan tilpasses alle klassetrin, men giver som udgangspunkt mest mening, når eleverne kan læse selv. Det er dog muligt at blive præsenteret for gode højtlæsningsbøger og bøger til begynderlæsningen til de mindste klasser. Det kan ligeledes være muligt at tilføre en aktivitet, hvor eleverne fx præsenterer hinanden for bøger i mindre grupper.

Det der lægges vægt på er, at vi snakker om læsning og litteratur. Vi tager udgangspunkt i eleverne og snakker ud fra deres erfaringer med at være læsere. Vi løfter ingen pegefingre, vi ønsker blot at give eleverne en god oplevelse og vise dem litteraturens verden – og ofte fører det til, at flere elever ønsker at låne en af de præsenterede bøger.