Københavns Kommunes logo

LEGO WeDo

Kombiner læsning og kodning

I dette forløb forsøger vi at kombinere læselyst og naturvidenskab. Forløbet er tilrettelagt sådan, at eleverne først læser bøger om rummet, dernæst bygger og koder de robotten Milo, som de efterfølgende kører på opdagelse med. Forløbet har en varighed af 3 lektioner.