Vilkår for medlemskab af keramikværkstedet

Et årligt medlemskab gælder fra oktober til september. Læs om priser og vilkår for medlemskab af keramikværkstedet.

Værkstedet er brugerdrevet. Det forventes, at alle brugere tager ansvar for værkstedet, koordinerer og sparrer med hinanden. Det indebærer fx at alle medlemmer deltager i fællesaktiviteter. 

Alle brugere forventes at følge de retningslinjer for værkstedet, som brugerne i fællesskab har besluttet.

Pris og vilkår

Det koster 750 kroner at være medlem af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus per kalenderår.

Ved betaling for medlemskab som bruger oplyses navn, telefonnummer, adresse og e-mailadresse. Du er selv ansvarlig for at opdatere informationer, hvis du skifter nummer eller e-mailadresse.

I september skal du forny eller afbryde dit medlemskab. Hvis du ikke fornyr inden deadline, går pladsen til den næste på ventelisten.

Medlemskab kan kun fornys, hvis du har deltaget aktivt i værkstedet med to godkendte aktiviteter.

Du kan selv afbryde medlemskabet, hvis du ikke længere ønsker at bruge værkstedet, men betaling af medlemskab refunderes ikke, medmindre købet fortrydes inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 19, stk. 1.

På grund af de lange ventelister er det ikke tilladt at være bruger af flere keramikværksteder i Kultur og Fritidsforvaltningen.

Adgangskode til værkstedet

Koden til værkstedet får du udleveret, når du har deltaget i den obligatoriske intro. Koden er personlig og må ikke udleveres til andre, heller ikke andre medlemmer. Hvis du har glemt koden, kan du skrive til værkstedskoordinatorerne og de vil give dig koden.

Opbevaring af privat værktøj

Der kan efter behov lejes en medlemskasse (de findes i tre størrelser). Privat værktøj mv. må ikke opbevares andre steder i værkstedet end i den lejede medlemskasse. Der skal altid være fuldt navn samt medlemsnummer påført kassen, så den kan identificeres. Værkstedskoordinatorerne sætter løbende dymo-mærkater med navn og medlemsnummer på, når de laver kassetjek.

Hvis du ikke fornyer dit medlemskab inden for fristen i det nye kalenderår, afbrydes det og medlemskassen tømmes, så husk at tømme din kasse inden du stopper dit engagement i værkstedet.

Kommunikation

Brugerne er selv ansvarlige for at læse nyhedsbreve samt mails, hvor vigtige informationer gives fra værkstedskoordinatorerne til værkstedet om fx arbejds- og oprydningsdage.

Billede
Keramik på væg.