Om Spillaboratoriet

Om Spillaboratoriet som projekt

Spillaboratoriet er opstået som et samarbejde mellem ungdomsforeningen Rollespilsfabrikken og Valby Kulturhus. Målet er at skabe et bydækkende tilbud, som kan understøtte miljøet omkring den analoge spil-og nørdekultur og gøre det lettere for unge Københavnere at deltage til spil-og nørdede aktiviteter.

Det 3-årige projekt er støttet af Københavns Folkeoplysningsudvalg.

Projektets vision

Understøttelse spil-og nørdemiljøet

Spillaboratoriet skal være et bredt nørdet fællesskab for både de nye og erfarne, der kan styrke det frivillige miljø omkring den analoge spil-og nørdekultur.

Udbredelse af spil-og nørdefællesskaber

Spillaboratoriet skal give sine foreninger og fællesskaber de bedst mulige vilkår for at tiltrække og fastholde nye børn og unge og gøre dem til medskabere af deres egne oplevelser.

Fastholdelse fra barn til voksen

Spillaboratoriet vil have særlig fokus på at engagere, fastholde og uddanne de 12-18 årige, ved at sikre overgangen fra børnedeltager til aktiv medskaber.

Laboratorium for spildesign

Spillaboratoriet vil skabe gode rammer for spildesign, der kan understøtte den igangværende udvikling, og hvor de frivillige kan lære af de professionelle.

Prototype på samarbejde

Spillaboratoriet er en prototype på et samarbejde mellem en forening og et kulturhus, med et mål om at gøre flere børn og unge til aktive brugere og skabere af kultur. 

 

Formål

At udvikle empatiske og kreative børn og unge, der aktivt deltager i samfundet. 

Projektets politiske formål tager afsæt i Rollespilsfabrikken’s hovedformål: ”At udvikle børn og unge til at blive empatiske og kreative mennesker, der aktivt arbejder for at skabe fællesskaber, oplevelser og bruge det de lærer, til at tage aktiv del i det danske og internationale samfund.” 

Spillaboratoriet ønsker at dele de erfaringer, der er blevet gjort i rollespilsmiljøet med en bredere gruppe af foreninger og fællesskaber og aktivt hjælpe dem med at tiltrække og inddrage nye børn og unge. Med det formål at få udviklet endnu flere empatiske og aktive unge mennesker med viden om, hvordan man skaber og styrker foreningsfællesskaber.

At udvikle gladere børn og unge gennem aktiv deltagelse i det nørdede foreningsliv.

I 2015 konkluderede et forskningsprojekt fra Institut for Lykkeforskning, der havde undersøgt blandt andet rollespilsfællesskaber, at unges trivsel og lykkefølelse forbedres, når de bliver en aktiv del af et fællesskab, med særlig fokus på de nære, sociale relationer.

Det er derfor også et mål for projektet at forbedre børn og unges trivsel ved at gøre det lettere for dem at finde og deltage i ungdomsaktiviteter og i det danske foreningsliv. Især for dem der ikke føler sig hjemme i de mere traditionelle sport og boldklubber.

At styrke det danske foreningsliv inden for spil og nørdemiljøet

Spillaboratoriet er blevet til med støtte fra Folkeoplysningsudvalget i København, som netop er valgt som samarbejdspartner, på grund af deres arbejde med at styrke folkeoplysende foreninger i Danmark.

Det er derfor også et mål for projektet, at både eksisterende og nye projektfællesskaber, gennem Spillaboratoriet, kan søge vejledning om, hvordan de kan organisere sig som forening, og hvilke fordele dette kan have for dem og deres medlemmer.